Browsing Category

Uncategorized

rabattkupongsidan.se-www.di_.se-30-03-2020_15857149526226

E-handel i en tid av snabb förändring

E-handel var någonting som började slå igenom i Sverige för tjugo år sedan. De första åren av eufori ledde sedermera till en kris men sedan kom e-handeln tillbaka och då för att stanna. Tillväxten har alltsedan dess varit fenomenal men e-handel har under en lång tid ändå bara utgjort en mindre del av den totala handeln.

Detta gör att det fortfarande finns en enorm potential i ökad e-handel. Utifrån ett logistiskt synsätt finns det väldigt stora effektivitetsvinster av ökad e-handel. Det går att läsa mycket mer om den saken i denna artikel: https://www.di.se/pressreleaser/2019/11/18/pressmeddelande-direkt-e-handeln-fortfarande-i-sin-linda.

En av de anledningar till att e-handeln växter ganska långsamt är de vanor som människor har, och vanor tar tid att ändra.

Det tar ett par månader att förändra en vana

Det tar tid att ändra en vana och för att en vana ska förändras så krävs det en stor vilja. Ibland så hamnar man dock i en situation som gör att man på allvar känner att man måste ändra sitt beteende. Detta kan vara mycket ansträngande men när man väl har hållit på med det nya ett tag så infinner sig en ny vana. Hur lång tid detta tar beror förstås på vilken vana det gäller men att vanor förändras under yttre påverkan råder det inga tvivel om.

Långsiktiga förändringar med nya vanor

Det kan bli många olika resultat av långsiktigt förändrade vanor, och det är många gånger svårt att dra några specifika slutsatser om vilka dessa förändringar kommer att bli innan dess att förändringen av en vana helt ägt rum.

Några exempel på förändringar som kan komma med förändrade vanor är konsumtionsmönster, andra förändringar som kan komma är mer relaterade till hälsoaspekter. Det finns också många gånger anledning till att tro att även när en vana har förändrats så syns inte de riktigt långsiktiga förändringarna förrän långt senare.

Rabattkupongsidan_15808020932483

Billiga sms lån fördelaktiga för konsumenter

Det finns en hel del saker som är viktiga för den moderne konsumenten. Den moderne konsumenten är ofta ute och rör sig och det är inte sällan som det uppstår oväntade affärsmöjligheter då. Det kan vara reor, privata affärer eller andra plötsliga behov som behöver mötas. Vid sådana tillfällen är billiga sms lån fördelaktiga för konsumenter. Vilka smslån som är de billigaste på marknaden är något som vi ska gå in på mer i detalj nedan.

Det finns flera stora fördelar med dessa billiga smslån. Dessa fördelar handlar om tillgänglighet, ränteläge, kreditprövningar, återbetalningstider med mera. Det är dessa fördelar som tillsammans gjort att smslån och andra typer av privatlån blivit så populära på marknaden, och det är också dessa anledningar till att vi tror att smslånen kommer att fortsätta växa i popularitet.

Vad menas med billiga sms lån

När man använder ord som ”billiga” för att beskriva dessa smslån så är det förstås ett relativt begrepp. Billigt och dyrt är varandras motsatser men vad som är vad handlar om den enskilde personens perspektiv. Ett sms lån med fem procents ränta är objektivt sett dyrt jämfört med ett bolån som löper med en procents ränta men om smslånet löper på en månad kan fem procent vara mycket billigt.

Smslån en typ av privatlån

Smslån är en typ av privatlån. Med privatlån avses lån som används av privatpersoner för privat konsumtion, därav namnet privatlån. Den stora skillnaden mellan ett privatlån och ett bostadslån är att ett privatlån har en persons inkomst som säkerhet medan ett bostadslån har själva bostaden som säkerhet för lånet. Detta är en mycket viktig skillnad för det betyder att en person utan tillgångar men med en regelbunden inkomst kan ta ett privatlån även om personen aldrig skulle kunna få ett bostadslån beviljat.