Monthly Archives

mars 2020

rabattkupongsidan.se-www.di_.se-30-03-2020_15857149526226

E-handel i en tid av snabb förändring

E-handel var någonting som började slå igenom i Sverige för tjugo år sedan. De första åren av eufori ledde sedermera till en kris men sedan kom e-handeln tillbaka och då för att stanna. Tillväxten har alltsedan dess varit fenomenal men e-handel har under en lång tid ändå bara utgjort en mindre del av den totala handeln.

Detta gör att det fortfarande finns en enorm potential i ökad e-handel. Utifrån ett logistiskt synsätt finns det väldigt stora effektivitetsvinster av ökad e-handel. Det går att läsa mycket mer om den saken i denna artikel: https://www.di.se/pressreleaser/2019/11/18/pressmeddelande-direkt-e-handeln-fortfarande-i-sin-linda.

En av de anledningar till att e-handeln växter ganska långsamt är de vanor som människor har, och vanor tar tid att ändra.

Det tar ett par månader att förändra en vana

Det tar tid att ändra en vana och för att en vana ska förändras så krävs det en stor vilja. Ibland så hamnar man dock i en situation som gör att man på allvar känner att man måste ändra sitt beteende. Detta kan vara mycket ansträngande men när man väl har hållit på med det nya ett tag så infinner sig en ny vana. Hur lång tid detta tar beror förstås på vilken vana det gäller men att vanor förändras under yttre påverkan råder det inga tvivel om.

Långsiktiga förändringar med nya vanor

Det kan bli många olika resultat av långsiktigt förändrade vanor, och det är många gånger svårt att dra några specifika slutsatser om vilka dessa förändringar kommer att bli innan dess att förändringen av en vana helt ägt rum.

Några exempel på förändringar som kan komma med förändrade vanor är konsumtionsmönster, andra förändringar som kan komma är mer relaterade till hälsoaspekter. Det finns också många gånger anledning till att tro att även när en vana har förändrats så syns inte de riktigt långsiktiga förändringarna förrän långt senare.